OM OSS

BRISTEDT KAPITAL & PENSION


Bristedt Kapital & Pension startade sin verksamhet 2006 och har sedan dess skapat många relationer med företag och privatpersoner. Vi arbetar i huvudsak med utformning av ett företags pensionspolicy för att sedan hjälpa de anställda att se över sitt försäkringsskydd och sina placeringar. Vår ambition är att göra det svåra enkelt samt att hålla en hög servicenivå.
 
Vi ingår i Tydliga som är en av Sveriges största förmedlarorganisationer med ca 400 förmedlare. Via Tydliga får vi ett stort utbud av upphandlade produkter och ett bra systemstöd som hjälper både rådgivare och kund att få bra överblick över sina pensioner och placeringar.

Vi är även anknutet ombud till Alpcot AB. Via Alpcot kan vi bland annat erbjuda placeringar och sparande utanför försäkring, exempelvis ett vanligt fondkonto eller investeringssparkonto (ISK).