PLACERING

VI HJÄLPER GÄRNA TILL MED FÖLJANDE,


Som anknutet ombud till Alpcot AB kan vi erbjuda rådgivning om placeringar och sparande även utanför försäkring. Exempelvis en "vanlig" fonddepå och Investeringssparkonto (ISK). Val av lösning skräddarsys helt efter dina önskemål, t.ex. vad gäller risknivå, tidshorisont och förväntad avkastning. Målet är rätt placering för rätt person vid rätt tillfälle.